VINNARE AV SVEAPRISET 2019

"Användandet av Hipr har medfört ökad patientsäkerhet genom en följsammare behandling och färre biverkningar. Det i sin tur har lett till ökad närvaro i skolan. Dessutom blir det färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin vilket avlastar vården."

sveapriset_edited.jpg

VÅRA PRODUKTER

En titrering av medicin är ofta både en lång och resurskrävande process. Detta leder till onödiga biverkningar, ångest och lidande patienter. För vårdgivarna blir resultatet att man slösar med resurser som skulle kunna användas bättre.

Nabodev har utvecklat ett system som förbättrar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare under titreringen. Det kan enkelt anpassas till ett brett utbud av olika mediciner. Det ökar patientens engagemang, minskar biverkningarna och antalet fysiska patientbesök minskar. Resursutnyttjandet inom sjukvården minskar med 70-90%.

HIPR - För ADHD-medicinering

  • Minskade biverkningar

  • Snabbare titrering

  • Färre patientbesök

  • 100% nöjda patienter

SENO - För antidepressiva läkemedel

  • Ökad trygghet och säkerhet

  • Minskade vårdresurser

  • Självskattningsformulär

  • Bättre uppföljning

 

FÖLJSAMMARE
INSÄTTNING

Med tätare kommunikation mellan patient och vårdgivare kan medicinen justeras snabbare.

FÖRKORTAD INSÄTTNINGSPERIOD

Med enkla och tydliga beslutsunderlag uppnås rätt dosering snabbare.

ÖKAD NÄRVARO I SKOLA OCH PÅ ARBETE

Med distanskommunikation minskar behovet av resor vilket ökar närvaron i skolan och på arbetet.

Redo att komma igång?

Kontakta oss på info@nabodev.se så berättar vi mer!

Vill du att vi håller dig uppdaterad?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Orkesterg 14, 25271 Råå

©2020 by Nabodev.